Immatrikulationsfest 2021

Officiel velkomst for nye studerende

Københavns Universitet byder hvert år alle nye studerende velkommen i forbindelse med studiestart. Det sker ved immatrikulationsfesten, som er universitetets officielle velkomst til de nye studerende.

Hvornår: Fredag den 27. august 2021, kl. 17.00 - 18.00


Format for immatrikulationsfest 2021 følger

Alt efter myndighedernes udmeldinger bliver årets immatrikulationsfest enten et arrangement med fuldt fremmøde, med adgangsbegrænsning eller et rent virtuelt arrangement. Arrangementet foregår enten fra Frue Plads eller i universitetets festsal ved Frue Plads.

Arrangementet vil blive livestreamet på Facebook og ku.dk

Hold dig opdateret om årets Immatrikulationsfest på denne side, som løbende vil blive opdateret.