Immatrikulationsfest 2020

Officiel velkomst for nye studerende

Københavns Universitet byder hvert år alle nye studerende velkommen i forbindelse med studiestart. Det sker ved immatrikulationsfesten, som er universitetets officielle velkomst til de nye studerende. 

Hvornår: Fredag den 21/8, kl. 17.00 - 18.00
Hvor: Arrangementet foregår online og kan streames fra forsiden af ku.dk.