Immatrikulationsfest 2019

Officiel velkomst for nye studerende

Københavns Universitet byder hvert år alle nye studerende velkommen i forbindelse med studiestart. Det sker ved immatrikulationsfesten, som er universitetets officielle velkomst til de nye studerende. 

Hvornår: Fredag den 30/8, kl. 15.00 - 16.30. Adgang til pladsen fra kl. 14.00.
Hvor: Arrangementet foregår på Frue Plads.

Du skal medbringe din personlige billet for at få adgang.