Konference om studerende i forskning på Københavns Universitet

Konferencen afholdes som led i Praksisudvalgets almindelige forpligtelse til at tage initiativ til, at der foregår en drøftelse af normerne for god videnskabelig praksis.

Forskning er grundlaget for og hjertet i det moderne universitets virke. Særkendet ved universitetsuddannelserne er den forskningsbaserede undervisning. I lyset af det er det vigtigt at involvere de studerende i forskning – hvad enten de skal bruge deres uddannelse uden for forskningsverdenen, eller de vælger en forskerkarriere.

Det fremgår tillige af Københavns Universitets strategi, ”Talent og samarbejde”, for universitets udvikling frem til 2023, at Københavns Universitet blandt andet vil fokusere på områderne ”uddannelse med tættere kobling til forskning og praksis”, samt ”tiltrækning, udvikling og fastholdelse af videnskabeligt talent”.

Målet med konferencen er at inspirere til øget inddragelse af studerende i forskning og samtidig kortlægge og foreslå løsninger på de problemstillinger vedrørende god videnskabelig praksis, som dette kan give anledning til. Med hensyn til det sidste vil der blive fokuseret på temaerne ”Forfatterskab og ejerskab til data” samt ”datamanagement”.

Afsluttende vil der være en fælles drøftelse af det videre arbejde med at inddrage de studerende i forskning på en måde så det sikres, at forskningsintegriteten er i højsædet.

Program

Ordstyrer: Professor og næstformand for Praksisudvalget Peter Sandøe, Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet)

TID

BESKRIVELSE

14.00

Velkomst

Professor dr.jur. og formand for Praksisudvalget Thomas Riis (Det Juridiske Fakultet)                             

14.05

Indledning – den studerende i forskning

Prorektor og professor Bente Stallknecht

14.15

Tema 1: Involvering af den studerende i forskning

  • Lektor Gitte Buch-Hansen, Afdeling for bibelsk eksegese (Det Teologiske Fakultet)
  • Undervisningsassistent Mikkel Thunestvedt Hansen, Biomedicinsk Institut (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet)

14.45

Tema 2: Forfatterskab og ejerskab til data

  • Professor og næstformand i Praksisudvalget Peter Sandøe, Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet)
  • Studenterambassadør Bo Gad Køhlert (Københavns Universitet)
  • Professor dr.jur. Mads Bryde Andersen (Det Juridiske Fakultet)

15:30

Pause

15.45

Tema 3: Ejerskab til data og datamanagement

  • Databeskyttelsesrådgiver Lisa Ibenfeldt Schultz (Københavns Universitet)
  • Professor Brian Vinter, Niels Bohr Instituttet (Det Natur- og biovidenskabelige Fakultet)
  • Vicedirektør KU-IT Klaus Kvorning Hansen (Fællesadministrationen)

16.30

Spørgsmål efterfulgt af plenumdebat

16.50

Afrunding ved ordstyreren

17.00

Lettere traktement

Tilmelding

Deltagelse i Praksisudvalgets konference 2019 er gratis, men kræver forudgående tilmelding.

Tilmelding foregår via Praksisudvalgets hjemmeside: https://praksisudvalget.ku.dk/konferencer/studerende_i_forskning/