Vin & Videnskab: Mennesker og kød igennem to millioner år – Københavns Universitet

Kalender > 11. nov > Mennesker og kød

Vin & Videnskab: Mennesker og kød igennem to millioner år

v./ historiker Anne Katrine Gjerløff & evolutionsbiolog Hans Christian Petersen

Er mennesket udviklet til at spise kød? Det er en diskussion, der virkeligt kan skille vandene og sætte sindene i kog hos mange. Den moderne forskning i vores forfædres evolution giver stærke indicier på, at selve udgangspunktet for at vi kunne udvikle vores kæmpe og meget komplekse hjerne – det der mere end noget andet adskiller os fra andre dyrearter – var, at vores forfædre for ca. to millioner år siden skiftede til en meget kød- og fedtholdig diæt. Aftenens anden del af programmet byder på flere historier med kød på; her fremlægges nye forskningsresultater, der med et lidt kortere historisk perspektiv belyser den livlige fortælling om kødforbruget hos rig og fattig i det gamle København. I temaets ånd steger vi en gris i gården og giver smagsprøve i pausen.

Menneskets hang til saftige, fedtdryppende stege og bøffer er sandsynligvis en kostmæssig præference, som kan spores nær ved to millioner år tilbage i tiden. Biolog og lektor HANS CHRISTIAN PETERSEN fra Syddansk Universitet, der til hverdag forsker i menneskets evolution, fortæller den for mange overraskende historie om, hvordan menneskets evolutionshistorie er tæt knyttet til en kød- og fedtholdig kost. Den nutidige menneskehjerne er tre gange større end hjernen hos vores nærmeste slægtning, chimpansen. Hjernen er et ekstremt ”dyrt” organ, da den forbrænder uforholdsvis meget energi. Stykker man alle de forhistoriske bevismaterialer sammen, tyder det kraftigt på, at vores forfædre fik ”råd” til den store hjerne ved radikalt at ændre deres kostvaner og skifte over til en meget kødholdig og dermed energirig føde. At æde kød og ikke mindst det medfølgende fedt er ganske enkelt baggrunden for, hvad vi som dyreart har udviklet os til at være.

Historiker og ph.d. ANNE KATRINE GJERLØFF, der har skrevet et interessant og tankevækkende kapitel i det nyudkomne værk ”Kød - en antologi”, vil i aftenens anden halvleg fortælle om sin forskning, der skuer tilbage på vores danske traditioner for kødspisning. Hun giver en beretning om, hvordan det velstillede borgerskab havde mulighed for at vælge friskt, blåstemplet 1. klasses kød, mens de fattige beboere i storbyens brokvarterer måtte nøjes med kød, som ingen andre ville spise, da det stammede fra dampkogte, tuberkulose køer. Foredraget giver et kulturhistorisk tilbageblik på vores skiftende opfattelser af det gode og det dårlige kød, herunder hvilke typer af kød danskerne har fundet særlig attraktive i løbet af de seneste to århundreder, såvel som om udviklingen af den offentlige kødkontrol.

I pausen serveres friskgrillet svinekød og et glas vin.