Sociale big-data – overvågning eller guldgrube? – Københavns Universitet

Sociale big-data – overvågning eller guldgrube?

Private virksomheder og offentlige myndigheder overvåger mere og mere, af vores færden – både i bybilledet, på tværs af grænser og på internettet. Via digitale tjenester indsamler apps og algoritmer data om os i næsten alt, vi foretager os, og vores digitale spor er guld værd for virksomheder og offentlige myndigheder - især sociale big data, som afslører hvad vi køber og kan lide og hvordan vi lever.

Med adgang til vores personlige data kan dygtige forskere udvikle løsninger, der skaber et mere effektivt samfund, hvor borgere får deres individuelle behov mødt, og offentlige services leveres med et minimum af ressourcespild. Og private virksomheder kan skabe tilbud, perfekt tilpasset netop dig. Men adgangen til de store mængder sociale big data kan også skabe utryghed, mulighed for overvågning og social ulighed. Og i fremtidens globale data-kapløb bliver fokus på etik og sikring af privatliv afgørende for, om Danmark kan udnytte sin førerposition på markedet for sociale big data.

Deltagere

  • Henrik Dahl, næstformand Folketingets uddannelses og forskningsudvalg, Liberal Alliance
  • David Dreyer Lassen, professor og big data forsker, Københavns Universitet
  • Morten Axel Petersen, professor i antropologi, Københavns Universitet
  • Christian Hannibal, leder af digital task-force, Dansk Industri
  • Janus Sandsgaard, Fagchef for IT og Digitalisering, Dansk Erhverv
  • Janni Brixen, journalist og ordstyrer, Københavns Universitet